Skip to main content

HYLA ПРОИЗВОДСТВО

HYLA d.o.o.

HYLA ПРОИЗВОДСТВО

Директор HYLA-е Јанез Погачар е главен и одговорен за производство и развој на сите производи на HYLA. Фабрика зафаќа површина од околу 10000 м3 и во нејзиниот склоп се наоѓаат, покрај линиите на производниот погон, и лаборатории за развој и истражување - кои се подготвени специјално за HYLA. Софтизирани лаборатории и тест опрема (со ISO 9001 меѓународен сертификат за квалитет), се достапни за нови генерации HYLA-e, како и нејзините додатоци и резервни делови. Повеќе од 25 години искуство резултираа со квалитет на највисоко ниво!