Skip to main content

Lär känna din HYLA EST

HYLA EST Separator Technologi

HYLA EST särskiljer sig genom sin unika och globalt Separator Technology. Denna geniala tekniska lösning är inspirerad av ett fascinerande naturfenomen - gejsaren - och är kärnan i HYLA EST-filtreringssystemet. När luften och dammet sugs in i HYLA-systemet, skapar separatorn en uppåtriktad ström av vatten. Gejser-effekten garanterar optimal filtrering som rensar (tvättar) luften ordentligt för att släppas ut ren i ditt hem. Vid tillverkning av HYLA-systemet används endast högkvalitativa material. Våra tillverkningsmetoder (ISO 9001-certifierade) garanterar en lång livslängd och pålitlig produkt. HYLA uppfyller alla globalt erkända standarder, inklusive SIQ, SEV, UL, CSA, KC, CCC, EAC och ENEC. HYLA står för kvalitet och förtroende.

För mer information om HYLA-garantin, vänligen kontakta din lokala representant eller besök www.hyla.com