Skip to main content

Certifikat

Kvaliteten gör skillnaden

Miljö, hälsa, säkerhet och kvalitet har högsta prioritet. Oavsett om det gäller forskning, produktion, inköp eller försäljning: Som företag är HYLA alltid medveten om ansvaret mot kunder, medarbetare, grannar och miljön. Detta demonstreras av många certifikat och produktens höga kvalitet.