Skip to main content

СЕРТИФИКАТИ

Квалитетот прави разлика

Животната средина, здравјето, безбедноста и квалитетот се највисок приоритет. Како компанија, HYLA е секогаш свесна за својата посветеност кон своите клиенти и соработници, соседи и животната средина - без разлика дали тоа е истражување, производство, набавка или продажба. За тоа говорат многу сертификати , како и висок квалитет на продажба.